12.12.2009

SYNERGIS - pojazd badawczy

Zwrócenie uwagi młodzieży na problemy związane z ekologią nie jest łatwe. Szczególnie trudne wydaje się zainteresowanie ekologią najmłodszych, dla których ta wydaje się być czymś abstrakcyjnie odległym. Nie wystarczy opowiedzieć o problemach jakie wynikają z działalności człowieka, należy je pokazać, pozwolić doświadczyć. Ale w jaki sposób zachęcić młodzież wychowana na telewizji, grach komputerowych i internecie na której nie robi wrażenia praktycznie nic, do prowadzenia samodzielnych badań?